Jak přistupuji k supervizi


Supervizi vnímám jako jeden z nástrojů profesního a osobního rozvoje v oblasti kompetencí pracovníků a týmů, který umožňuje dosažení nadhledu nad pracovními situacemi.

Rozvoj se děje skrze sebereflexi a reflexi a její cílené prohlubování v oblasti pracovních cílů, procesů a vztahů. Supervizi stavím na dojednaném supervizním kontraktu neboli supervizní smlouvě o rovnocenné a partnerské spolupráci všech zúčastněných. Její cíle a výsledky dojednávám s ohledem na rozvoj všech spolupracujících stran, vždy zohledňuji organizační kontext a dobré a profesionální pracovní spojenectví.

Detailní informace o mém pojetí supervize a mé profesní zkušenosti najdete v mé supervizní vizitce zde.

S kým spolupracuji

  • S jednotlivci a týmy z oblasti pomáhajících profesí (sociální a zdravotnické služby, školství apod.)
  • S jednotlivci a týmy z oblasti managementu
  • Se studenty a účastníky supervizních výcviků (z pozice SUPERVIZORKY MENTORKY)
  • Se studenty oborů pomáhajících profesí
  • S dobrovolníky z oblasti pomáhajících profesí
  • S dalšími zájemci o supervizi

Místo


Supervizi nabízím dle dohody na svém pracovišti, v prostorách Vaší organizace, nebo online.

Cena


Ceny za supervizi jsou uvedeny v ceníku.

Oprávnění k výkonu supervizorky


Oprávnění k výkonu supervizorky jsem získala akademickým vzděláním na Katedře řízení a supervize Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jsem členkou Evropské asociace pro supervizi a koučing (EASC), kde jsem dosáhla hodnosti SUPERVIZOR A SUPERVIZOR MENTOR. Více o mém vzdělání a odborné kvalifikaci najdete v mém profesním životopise zde.

Pracuji soustavně pod odbornou supervizí a v souladu s etickými zásadami své členské organizace – Evropské asociace pro supervizi a koučink.

Ethical guidelines - EASC - European Association for Supervision and Coaching (easc-online.eu)