Ceník


Ujednané časy psychoterapie nebo supervize jsou plně vyhrazeny pro Vás.

Individuální psychoterapie 50 min 950 Kč
Párová a rodinná psychoterapie 50 min 1400 Kč
Individuální supervize 50 min 1200 Kč
Individuální mentoring supervize 50 min 1200 Kč
Týmová supervize
(jsem otevřená zohlednit Vaše projektové/organizační možnosti)
50 min 1500 Kč

Délku sezení lze po domluvě prodloužit.

Ceny za služby mimo mé pracoviště se proměňují na základě cestovného. „Cestovné“ je tvořeno součtem cestovních náhrad a náhrady za čas strávený na cestě, které počítám následovně:

Cestovní náhrady: 8 Kč za každý km z Teplic (bez ohledu na použitý dopravní prostředek).

Náhrada za čas strávený na cestě: 200 Kč za každou hodinu strávenou na cestě (v případě jízdy autem počítáno podle Google Maps od Teplic, v případě jízdy veřejnou dopravou počítáno podle platného jízdního řádu)

Ceny jsou platné i v případě poskytování on-line.

Služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Nicméně pojištěnci VZP ČR a ČPZP mohou u svých pojišťoven žádat o příspěvek na péči v z programu „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“.

Za proběhlé sezení lze platit na místě v hotovosti nebo platební kartou. Po dohodě je při dlouhodobé spolupráci a on-line konzultacích možná platba na bankovní účet.

Nebudete-li se moci dostavit na domluvené sezení, pokusíme se společně najít náhradní termín.

Nedostavíte-li se sjednané sezení a neomluvíte-li se alespoň 24 hodin předem telefonicky, emailem nebo SMS zprávou, bude Vám účtováno sezení v plné výši.

Bankovní spojení 238852190/0600

Ceny jsou platné od 1.1.2023

Na psychoterapii lze využít i příspěvky pojišťoven:


Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“

Duševní zdraví - VZP ČR

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - „Psychosociální intervence“

ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Preventivní programy (cpzp.cz)