Těší mě, že jste navštívili moje webové stránky. Pokud se domluvíme na spolupráci, budu potřebovat znát některé Vaše osobní údaje. Jejich ochranu vnímám jako důležitý prvek, který utváří dobré a profesionální pracovní spojenectví.
Seznamte se prosím s ochranou Vašich osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.)

Zásady práce s osobními údaji


Jsem Jana Švadlenová. Pro mou živnost mi bylo přiděleno IČO: 07511817.
V rámci spolupráce, plnění smlouvy potřebuji pracovat s některými Vašimi osobními údaji.

1. Pokud mě kontaktujete s cílem spolupráce telefonicky, e-mailem nebo skrze Facebook, budu zpracovávat Vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, Váš e-mail, případně telefonní číslo nebo další údaje, které mi v rámci společného domlouvání poskytnete. Pokud se na spolupráci nedomluvíme, Vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky. Poté údaje smažu.

2. Pokud začneme spolupracovat, budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci poskytovaných služeb. Vaše jméno, příjmení, Váš telefon a e-mail potřebuji k plnění smlouvy. Se získanými citlivými údaji budu nakládat pouze pro účely dojednané spolupráce.

3. Pokud byste se potřebovali ohledně osobních údajů dále na cokoliv doptat, kontaktujte mě prosím e-mailem praxe.svadlenova@gmail.com.

4. Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, Vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s Vašimi daty nenakládám v souladu se se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. Ocením, pokud se v takovém to případě nejprve obrátíte na mě, abych mohla situaci prozkoumat a případné pochybení napravit.