Jak přistupuji k psychoterapii


Jsem systemická rodinná psychoterapeutka. Opírám o psychoterapeutický směr, který vnímá člověka v kontextu prostředí, ve kterém žije, ke kterému ho váží určité vztahy a který svým bytím spoluutváří. Takovým systémem může být rodina (odtud označení rodinná), ale může jít i o pracovní prostředí nebo jiné blízké okolí, zkrátka jakýkoliv systém hodnot, postojů, přesvědčení.

Spolupracuji s jednotlivci, ale silný potenciál vnímám i ve spolupráci s celými rodinami, páry či jinými blízkými. Jsem citlivá na vztah, o kterém jsme přesvědčena, že má svůj úzdravný mechanismus. Základním nástrojem psychoterapie je pro mě rozhovor, ale po dohodě umím nabídnout také kreativní techniky z oblasti arteterapie. Díky nim se daří ztvárňovat i věci, které někdy jdou slovy vyjádřit jen velmi obtížně.

S lidmi, kteří vyhledají mé služby spolupracuji na základě dohody o směru a cíli.

Oblasti, na které se zaměřuji

 • Sebepoznávání a objevování vnitřních zdrojů, seberozvoj
 • Podpora, porozumění a bezpečné zázemí v obtížných životních situacích
 • Zvládání náročných životních situací a krizí
 • Zvládání úzkostných stavů, depresí
 • Zvládání stresu, samoty a smutku
 • Zvládání zdravotních problémů
 • Řešení vztahových problémů
 • Podpora při řešení poruch příjmu potravy
 • Řešení návykového chování a závislosti (alkohol, drogy, sázení, hraní/gambling)
 • Řešení rizikového chování dětí
 • Pracovní spokojenost/pracovní vyhoření
 • Zdravotní problémy

Profesní zkušenost


Terapeuticky a poradensky jsem nejdéle spolupracovala s lidmi a skupinami řešící situaci spojenou se závislostí. Tato zkušenost mě naučila nesoudit, hledět na každého člověka s respektem a s otevřeným zájmem o jeho životní cestu, na jejímž začátku se často objeví životní krize, nebo obtížné období. Také mi pomohla utvořit si bytelný terapeutický základ. Lidé, se kterými jsem spolupracovala totiž neřešili pouze závislost, ale zažívali stejné životní situace, které jsou blízké komukoliv z nás. Situace, které ovlivňují nejen nás samé, ale i naše okolí, rodinu, nejbližší.

Životní krize a bolestná období jsou mnohdy začátky cest, které nám umožňují důkladnější sebepoznání, objevení našich vnitřních zdrojů a tím i osobní ukotvení. Cesta poznávání sebe pak přináší hlubší životní smysl, lehkost, radost. Tuto cestu vnímám jako růstovou, rozvojovou a vzájemně obohacující. Právě to mě na mé práci baví.

Detailní informace o mých pracovních zkušenostech najdete v mém profesním životopise zde.

S kým spolupracuji

 • S dospělými
 • S dospívajícími ve spolupráci s rodinou
 • S rodinami
 • S páry

Místo


Psychoterapii nabízím na svém pracovišti, nebo online.

Cena


Ceny za psychoterapii jsou uvedeny v ceníku.

Oprávnění k výkonu psychoterapeutky


Oprávnění k výkonu psychoterapeutky jsem získala specializovaným Výcvikem v rodinné terapii v Institutu rodinné terapie v Praze Motole. Jsem akreditovanou psychoterapeutkou ve Společnosti rodinných a systemických terapeutů (SOFT) a v České asociaci pro psychoterapii (ČAP). Více o mém vzdělání a odborné kvalifikaci najdete v mém profesním životopise zde.


Pracuji soustavně pod odbornou supervizí a v souladu s etickými zásadami svých členských organizací – Společnosti rodinných a systemických terapeutů - Etický kodex SOFTu (soft-zs.cz) a České asociace pro psychoterapii - Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Etický kodex (czap.cz).